Pasaciņa

Sadarbība

13.vidusskolas koncerts.jpg
• Iestādē ir izveidojusies cieša sadarbība ar LCB filiāles Jaunbūves bibliotēku:
apmeklējam tematiskās  bibliotēkas stundas, grāmatu izstādes, organizējam tikšanās ar bibliotēkas pārstāvjiem pirmsskolas iestādē.

• Sadarbojamies  ar Krievu kultūras centru: piedalāmies zīmējumu un lasītāju konkursos, tiekamies ar Daugavpils māksliniekiem ,ka arī organizējam ekskursijas uz Krievu kultūras centru.

• Organizējam ekskursijas uz Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu .

• Sadarbojamies ar Bērnu un jauniešu centru,, Jaunība” : piedalāmies mazo izpildītāju konkursā,, Pīks un Pīka”

• Sadarbojamies ar Latviešu kultūras centru:
Piedalāmies izteiksmīgas runas konkursā ,, Mana tautasdziesma”

• Par tradīciju arī kļuva sadarbība ar  Daugavpils 13 vidusskolas pedagogiem un audzēkņiem ,kuri apmeklē mūsu iestādi gan ar tematiskiem koncertiem, gan dalās ar informatīviem materiāliem par skolas darbību un iespējām.

• Mūsu iestādē viesojas  dzejnieki un aktieri arī no citām Latvijas pilsētām ar savām izrādēm un izklaidēm.

• Notiek tikšanās ar pilsētas organizāciju pārstāvjiem: bērnu stomatologu, ceļu policijas darbiniekiem, ugunsdzēsējiem un citu profesiju pārstāvjiem.